Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studentská oborová rada Hv

Studentská rada oboru Hv je zřízena od roku 2014 za účelem zastupování zájmů studentů stejného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace a průběhu výuky.

Studentská rada vznikla studentskou iniciativou, na jejím chodu se podílí pouze studenti oboru Hv a je oficiálně uznána Akademickým senátem PedF UK.

Povinnosti členů studentské rady

 1. Člen Rady je povinen hájit zájmy studentů daného oboru, zúčastňovat se jednání Rady a aktivně se na nich podílet.
 2. Člen Rady, který neplní řádně své povinnosti, může být odvolán usnesením akademického senátu na základě písemné žádosti studentů daného oboru.

Co studentská rada dělá?

 • Vyjadřuje své názory a názory studentů oboru Hv, k průběhu výuky na katedře Hudební výchovy.
 • Tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů daného oboru a prosazuje jejich projednání a řešení.
 • Podílí se na obsahové přípravě a organizaci hodnocení výuky studenty.
 • Projednává změny a návrhy na zasedání se studijními proděkankami.
 • Spolupracuje s ostatními studentskými radami.
 • Organizuje společenské akce pro studenty oboru a zaměstnance KHV.
 • Podílí se na organizaci seznamovacích kurzů pro budoucí první ročníky.

S kým studentská rada jedná?

 • Vedením a zástupci KHV.
 • Studijní oddělení.
 • Studijními proděkankami.
 • Děkanem fakulty.
 • Předsedou Akademického senátu fakulty.
 • Ostatními oborovými radami.

Kde členy studentské rady zastihnete?

Členy rady zastihnete především na e-mailu, na facebooku, případně po dohodě skype nebo osobně.